2018-07-08
2018-06-23
2018-05-26
2018-05-19
2018-05-05
Kull 1
Född:
2004-10-25
E:
U:
Information:
Namn: Helge, Maja, Karlsson, Mio, Bosse.
Mio och Bosse flyttade tillsammans hem till Sabina. Mio var helt svart med en bläs i golden Bosse hade endast en liten goldenfläck mitt i pannan och var i övrigt helt svart.

namn