2018-07-08
2018-06-23
2018-05-26
2018-05-19
2018-05-05
Kull 3
Född:
2004-11-17
E:
U:
Information:
Namn: Ofelia, Hamlet, Lartes.
Lartez och Hamlet var båda self blacks och har flyttat vidare.

namn